Gümüşhane Gezi Rehberi ve Gezilecek Yerler

Gümüşhane Gezi Rehberi ve Gezilecek Yerler

Torul Kalesi

Gümüşhane ili Torul ilçesinin doğu tarafında Torul Kalesi bulunmaktadır. Torul Kalesi veya Arsada Kalesi yer almaktadır. Kale günümüzde harabe durumda iken haberleşme için kullanılan ateş kulesi olarak inşa edilmiştir. Kapı doğu daki yüksekliği yaklaşık 200M olmaktadır. Duvar örgüleri doğal kaya renginde ve moloz taş ile düzgün yonu taştan yapılmıştır. Duvar örgü yükseklikleri, 3 ile 5M arasında değişen, kireç harçlar ile birleştirilmiştir.

İkizevler Kent Müzesi

İkizevler Kent Müzesi, 2006 yılında ziyarete açılarak Gümüşhane ili kültürel mirası özelliğine sahip olmaktadır. Gümüşhane ilinde etnografik ve arkeolojik eserler bulunmaktadır. İkizevler Kent Müzes, üç kattan oluşmaktadır. Müzenin içerisinde 1066 eser ziyaretçilerine sergilenmektedir.

Kov Kalesi

Gümüşhane merkezinin 22KM güneydoğusunda Kov Kalesi yer almaktadır. Bir kayanın üzerine 130M yüksekliğinde, doğu-batı eksenine inşa edilmiştir. Kalenin yatay uzunluğu 70M, rakımı 1630M olmaktadır. Kov Kalesi, iç duvarları 90CM, pürüzlü yöre taşlarından yapılmıştır. Dış duvarlar ise 150CM kalınlığına sahiptir.

Duvarların köşe tarafındaki taşların yapımında ise düzgün yontma taş, iç kale güney cephesi yapımında moloz taş kullanılmıştır. İç kalenin güney cephesi yapımında moloz taş kullanılmıştır. Dış ve iç kale yüzeyi kireç ve kumla sağlamlaştırılmıştır. Sur duvarı köşeli, üçgen ve yuvarlak burçlar ile desteklenmiştir. 

Trabzon İmparatoru III. Aleksios tarafından 1361 yılında Bayburt, akınlara karşı koymak amacıyla yapıldığı bilinmektedir.

Canca Kalesi

Orta Çağ Bizans İmparatoru I. Justinianus, bölgeye hâkim olmakta ve Tzaniler tarafından yapılmıştır. Gümüşhane, batısında kayalık alan üzerinde Canca Kalesi inşa edilmiştir. 1530M yükseklikte yuvarlak olarak inşa edilmiş ve kale moloz taş kaplı olmaktadır. Doğu - Batı ekseninde inşa edilen kalenin girişi batı tarafında bulunmaktadır. Üç bölümden oluşan kale, 1,5 metre kalınlığında burçlarla desteklenmiştir. Sur içinde 4.1 x 4.1 metre ölçülerinde sağlam sarnıç mevcuttur.

Kalenin içindeki kapıyla doğu kısmına geçiş yapılabilmektedir. Kalenin kuzeyinde gözetleme kulesi bulunmaktadır. Kule, yazılı kaynakların şapel olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Kalenin duvarları freskolarda ,Hristiyan azizlerin tasvir edildiği düşünülmektedir. Kalede ayrıca günümüzdekilerden farklı mermi sistemi, gülle, pipo, sikke, amphora, seramik parça, pithos ve dört farklı tandır başta olmak üzere 500 eser bulunmaktadır. İskender ve Evliya Çelebi, Philikos'un bölgedeki gümüş madenleri bulmasıyla onarılarak Gümüşhane ilinin önemini artırmıştır.

Santa Harabeleri

Gümüşhane merkezine yaklaşık 82KM mesafedeki Santa Harabeleri, Yağmurdere Bucağı Dumanlı Köyü sınırlarında bulunmaktadır. Santa, Yanbolu Dere vadileri oluşarak birbirinden ayrılmış üç ayrı yamaç üzerine kurulmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi 1461 - 1476 yılları arasında Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesiyle Santa, fethedilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dâhil edilmiştir. Havzada mevcut demir, kurşun ve çıkarılan gümüş madenleri olmaktadır. Verimli şeklide işletilmesine bağlı olarak 16. Ve 18. Yüzyıl arasında bölge önemli derecede gelişerek ekonomik rahatlığa kavuşmuştur. Bölgede Santa yerleşimleri madenlerinin etkisi, gümüşçülük ve demircilik önemli sanat dalı kabul edilmektedir.

Madenler işletildiği dönemde bölgedeki çevre köy ve illere, yoğun olarak Ortodoks Hristiyan(Rum) Osmanlı vatandaşları göç etmişlerdir. Bu göç ve rahatlık madenlerin kapanması ile 18. ve 19. Yüzyıl da sosyal ve idari sorunların yaşanmasına neden olmuştur. 1500 ile 1800 yılları arası önemli maden yerleşimi, bölgenin 1923 yılındaki nüfusun değişmesiyle ile boşaltılmıştır. 

Bu değişme ile Santa bölgesi toplanma yeri olarak kullanılmıştır. Değişme sonrası boşaltılan bölgedeki atıl arazi ve binalara çevre köy sakinleri yerleşmiştir. Santa bölgesi dini, ticari ve kültürel önem taşıyarak günümüzde Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olmaktadır.

Krom(Kromni) Vadisi Antik Kenti

Gümüşhane merkezinden 36KM kuzeyde, Yağlıdere Köyü sınırları içerisinde Krom Vadisi yer almaktadır. Vadide 9 adet mahalle mevcuttur. Bu mahaller; Çayıroğlu, Düzce, Evlice, Sarıoğlu, Başkapı, Gavanak ve Muhara olmaktadır. Vadideki ilk yerleşim Doğu Romalılar tarafından M.S. 6. Yüzyıl da olduğu bilinmektedir. Krom Vadisi içerisinde yer alan anıtlar arasında 15 adet kilise, şapel, 1 adet kale ve 1 adet köprü bulunmaktadır. 
Yunanca da Krom Vadisi sarp kayalık anlamına gelen Kromni, bölgenin eski Rum yerleşimleri arasındadır.

Osmanlı kayıtlarında Kurum olarak adlandırılan Krom, bazı dil farklılıklarından dolayı Korom, Kurumli, Grom, Gorom olarak da anılmaktadır. Gümüşhane ilinin ipek yolu üzerinde bulunması ve bölgedeki maden kaynakları ile ekonomik açıdan zengin sayılmıştır. Bu dönem de çeşitli ticaret kaynakları sayesinde göç alan bölge olmuştur. Krom Vadisi 3. derece Arkeolojik Sit alanı ve Rum yerleşimci tarihi ile taş evler bulunmaktadır.

Satala / Sadak Antik Kenti

Gümüşhane ili Kelkit ilçesine 26KM, güneydoğusunda ise Sadak Köyü Meşe İçi dağların doğu eteğindeki Antik Kent olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda Fırat sınırını muhafaza amacıyla kurulmuş karakol kenti de olmaktadır. Roma Devri özelliğini taşıyan kalıntılar yok denecek kadar az olmaktadır. Yüzeyde görünebilenler mezar, kale suru, su kameri ve steli hamamları mevcuttur. Asıl kent üzerinin büyük bir bölümüne bugünkü yerleşim alanı kurulmuştur.

Doğuya doğru 200M, kuzeye doğru 400M uzayan surlarla çevrili dikdörtgen şekilde yerleşim yeri olmaktadır. Surların büyük bölümü bugünkü konutların altında kalmıştır. Köyün 1MİL kadar güneyinde ise su kemerleri mevcuttur. 47 göz olduğu söylenen su kemerleri, bugün ancak 4 gözü bulunmaktadır.

Paşa Hamamı

Gümüşhane merkezinde Süleymaniye Mahallesi Ulu Caminin güneyinde bulunmaktadır. Hamam duvarları tuğla kalınlığı 0.50M olmaktadır. Geçmiş zamanlarda samanlık olarak kullanılan yapı Osmanlı Dönemi klasik hamam türüne benzetilmektedir. Tarihi bilinmemekle birlikte Gümüşhane Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları yapılarak günümüzde kullanılmaktadır.

İmera Manastırı(Aziz John Prodromos Manastırı)

Gümüşhane merkez ilçesine bağlı Olucak köyünde İmera Manastırı yer almaktadır. 1350 yılında gotik tarzda inşa edilmiş olan İmera Manastırı, 1859 yılında rahibe Roxane tarafından onarılmıştır. 2009 yılında 3. derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Merkeze 38KM uzaklıktaki İmera Manastırı 2019 yılında 160 bin bütçe ile yenilenme yapılmıştır. İmera Manastırı kesme ve moloz taşlarla yapılmış, üç nef ve üç apsis mevcuttur. Manastırın kapısındaki taş söve, üç kademeli friz ile süslenmiştir. Geometrik desenler, frizlerde üzüm salkımları ve stilize bitki motiflerine yer verilmiştir.

Karaca Mağarası

Gümüşhane Torul ilçesi Cebeli köyü içerisinde olmaktadır. Denizden 1550M yükseklikte Karaca Mağarası yer almaktadır. Karaca Mağarası içerisinde damlataşı şekiller, sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, mağara çiçekleri, mağara incileri ve traverten basamakları gibi doğa harikası bir arada görülmektedir. Ayrıca mağaranın havası solunum hastalığı gibi astım hastalığına iyi geldiği bilinmektedir.

Tomara Şelalesi

Gümüşhane ili Şiran ilçesinde yer almaktadır. Kelkit Çayının kolu, Tomara Çayı vadisinde yer alan şelale özelliğine sahiptir. Tomara Şelalesi adını çevrede yetişen yıllık Tomara(kaldirik) bitkisinden almaktadır.

Tomara Şelalesi eğim dikliğinden ötürü düşen normal şelaleler gibi olmaması, eğimli bir yüzeyden akışa geçiyor olmasıdır. Sular yamaçtan gür, karstik kaynak olarak çıkmaktadır. Şelale sularından 35M genişliğinde, 15M yüksekten akarak Tomara Çayına karışmaktadır. Şelale suları doğu kısmında 18M, orta kısmında 14M, batı kesiminde 22M düşmektedir. Şelalenin dev kazanı yani gölü büyümemiştir. 

Limni Gölü

Gümüşhane ili Torul ilçesinde Zigana köyüne bağlı Limni Gölü yer almaktadır. 1999 yılında bugüne mesire alanı olan Limni Gölü, ilçe merkezine 20KM, Gümüşhane merkeze  45KM mesafede bulunmaktadır. Limni Gölü 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Çevresi ve yürüyüş yollarıyla 720.000 bin metrekarelik alana sahip olmaktadır. 

Taşköprü Yaylası

Yağmurdere bucağı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.Taşköprü Yaylası, il merkezine yaklaşık 50KM mesafede bulunmaktadır.  Yaylaya Gümüşhane-Yağmurdere yol güzergâhından ulaşılmaktadır. 50KM mesafe yolun yaklaşık 40KM asfalt, geriye kalan 10KM yol stabilize olmaktadır. Yaylada özel sektöre ait bungalov tipi ev ve otelleri oluşturarak konaklama tesisi bulunmaktadır.

Yayla günübirlik turizme müsait ve yeme içme tesisler yönünden oldukça müsaittir. Taşköprü Yaylasın da alabalık tesisi, market, cami, otopark,  kasap, kıraathane, fırın, lokanta, PTT şubesi, akaryakıt istasyonu, manav, çay bahçesi, futbol sahası ve oto tamirhanesi gibi tesisler mevcuttur. 

Yayla içerisinde kar kayağı parkuru ile çim alanı olarak değerlendirilebilecek yerler bulunmaktadır. Taşköprü Yaylası, çevresinde bulunmaktaki tarihi kalıntı, doğa güzelliği, faunası ve flora zenginliği ile foto safari, video safari ve botanik turizmi için fazlasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konumuna sahiptir.

Zigana Yaylası

Gümüşhane, Trabzon yolunun 50KM mesafe uzaklında yer almaktadır. Zigana Tünelini geçtikten sonra 3,5KM stabilize yolla ulaşılmaktadır. Zigana Yaylası 2032M yüksekliktedir. Anlamı yerel lehçelerde ‘’geçit'’anlamına gelmektedir. Gümüşhane ili Torul ilçesine bağlı Zigana Köyü yaylası, elektrik, içme suyu, 800M teleski kayak eğitimi tesisi ve telsiz - telefon haberleşme sistemine sahip olmaktadır. Otel, lokanta, kır kahvesi, et lokantası, bakkal, kasap ve manav bulunmaktadır. 

Kadırga Yaylası

Gümüşhane ili Kürtün ilçesi Süme köyü sınırlarında yer almaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesindeki en önemli Oğuz - Çepni kültürünün beşiği olan Kadırga Yaylası merkez ilçeye 90KM mesafede bulunmaktadır. Yolun son 40KM kısmı stabilize yol olarak karşınıza çıkmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u fetih etmeye giderken 1800 rakımlık Kadırga Yaylasın da namaz kıldığı söylenilen 556 yıllık açık hava Camii namazgâhı bu yaylada bulunmaktadır. Yaylada Osmanlı yiğitlerinden ve Fatih'in tanıdığı ve sorması ile şehit düştüğü öğrenilen Kadir Ağa'nın mezarı da burada bulunmaktadır. Yayla adının bu kahramandan geldiği söylenmektedir. 

Yaylada elektrik, telefon hizmeti, bakkal, manav, otel, lokanta, kır kahves, yeme, içme ve konaklama tesisleri mevcuttur. Kadırga Yaylasın da şenlikler her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü başlamaktadır. Her Cuma günü tekrarlanır ve yaz mevsimi boyunca devam etmektedir. Kadırga Yaylası görsel değerler açısından oldukça güzel olmaktadır.

Taşköprü Köyü

Taşköprü Yaylası adını, yayladan geçmekte olan, doğu tarafında Erzurum Deresi, Karadeniz'e doğru Yanbolu Deresi üzerindeki kesme taşlardan yapılmış, Taşköprü den alıyor olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon seferine bu yolu kullanarak gittiği bilinmektedir. Karaca Mağarası, Krom Antik Kenti güzergâhı kullanılarak Taşköprü yaylasına ulaşılmaktadır.

Camiboğazı Yaylası

Gümüşhane merkezinden Torul Karaca Mağarası istikametine doğru devam ederek Krom Vadisine ulaşılmaktadır. Krom Vadisinden stabilize yol takip edilerek Gümüşhane merkezden Camiboğazı Yaylasına 40 dakika sonra ulaşım sağlanmaktadır.

Kazıkbeli Yaylası

Gümüşhane merkezine 100KM mesafede Kazıkbeli Yaylası bulunmaktadır. Her sene Temmuz ayının 3. Haftası Cumartesi ve Pazar günleri organizasyonlar yapılmaktadır. Gümüşhane ili Kazıkbeli Yayla Şenlikleri, yerel nesnelerin daha fazla kullanıldığı şenlik olarak ön plana çıktığını göreceksiniz.

Artebel Gölleri Tabiat Parkı

Gümüşhane ili Torul ilçesindeki 1998 yılında ilan edilen bölge tabiat parkıdır. Buzul çağında oluştuğu düşünülmektedir. Gülaçar köyü sınırlarında kalan beş tane göle ve göllerin aşağısında kalan Artabel Deresine sahiptir. Artabel Tabiat Parkı, 15’ten fazla buzul gölü bulunmaktadır. Tarsun Ormanlarında bulunan göllerden birinin içinde ada mevcuttur. 5.859.000 metrekarelik alanı kaplayan tabiat parkı, kış aylarında soğuk olmakla birlikte yaz aylarında sıcak ve kuru olmaktadır. Tabiat Parkı, 3.331M yüksekliğiyle Abdalmusa Zirvesi olarak bilinmektedir.  

Vank Köyü Kilisesi

Gümüşhane iline 6KM mesafede bulunmaktadır. Vank Köyü, XIX. Yüzyıl da yapılmış olan Vank Kilisesi bulunmaktadır. Kilisenin ortasında merkezi kubbe dikdörtgen planlı bazilikalı üslupta yapılmıştır. Batı ve güneye açılan iki girişe sahiptir. Bu yapı şekli kapalı Yunan Haçlı kiliseler ile bazilikalı planlı kiliselerin kaynaştırılmasından meydana getirilmiştir. Vank Kilisesinin narteks kısmı iki katlı olarak yapılmıştır. Güney cephesi 2. katta kilisenin dışındaki merdivenlerle çıkılan giriş bulunmaktadır. 

Narteksin ön kısmı yuvarlak kemerle dışa açılmış, batı yönündeki ana giriş ise yuvarlak kemerli olarak dikdörtgen çerçeve içerisindedir. Giriş çevresinde üzüm salkımlarından oluşan bitkisel süsleme mevcuttur. Girişin her iki yanında birer iniş yapılmıştır.  Bu nişler içerisinde fresk tekniğinde bitkisel süslemeler yapılmıştır. İç mekân dört sütunla üç nefe ayrılmış, orta mekânın üstü kubbeli ve diğer kısımlar tonozludur. Duvarlar kesme taştan, iç mekanda fresko süslemelerine sıkça rastlanmaktadır. İçten ve dıştan yapılan merdivenler düzgün ve kesme taştan diğer kısımlar ise moloz taştan yapıldığı görebilirsiniz.

Zigana Kayak Merkezi

Gümüşhane iline 40KM ulaşım mesafesinde Zigana Kayak Merkezi bulunmaktadır. Zigana Geçidinin doğusunda bulunan Kayak Merkezi, Zigana Geçidine 3KM uzaklıkta yer almaktadır.  Rakımı 1900M ile 2500M arasında değişiklik göstermektedir. Bu kayak merkezinin büyük bir kısmı ormanlık alan ile kaplı olduğu görülmektedir. 

Kar kalınlığı ise 100CM ile 150CM arasında değişmekte ve bu kalınlığı sezon boyunca koruduğu bilinmektedir. Kayak merkezi her sene yerli ve yabancı turistlere  yıl içerisinde 150 bin kişiden fazla misafire  ev sahipliği yapmaktadır. Doğayla iç içe olan Zigana Kayak Merkezi, eşsiz güzellikteki kayak merkezleri arasında yer almaktadır. Tesisin uzunluğu 661M olmakta ve 843 kişi kapasitesine sahip bulunmaktadır.

Aydınlar Kilisesi

Gümüşhane ili Torul Atalar Köyü Aydınlar Mahallesinde bulunmaktadır. Aydınlar Kilisesi, ilçeye 27KM mesafede yer almaktadır. Duvarlar düzgün kesme taş ve moloz taştan inşa edilmiştir. Üzeri ise beşik çatılı olarak inşa edilen Aydınlar Kilisesi, günümüze kadar sağlam şekilde ulaştığını görebilirsiniz. 

Girişi batı tarafında olan kilisenin hemen giriş kapısının üzerinde demir parmaklıklı 75 x 50CM ebatlarında ışıklandırma penceresi bulunmaktadır. Doğusundaki cephede iki adet küçük parmaklı pencere olmakta ve güney kısmında ise üç adet 75 x 50CM ebatlarında ışıklandırma penceresi görülmektedir. Kilisenin tavanında ve duvarlarında fresk süslemeler mevcuttur. Sütunları bir birine bağlayan orijinal gergileri halen günümüzde görebilirsiniz.

Çakırgöl Turizm Merkezi

Gümüşhane iline 35KM mesafede bulunmaktadır. Karaca Mağarası - Krom Vadisi - Cami Boğazı yol istikametinden ulaşım sağlanmaktadır. Çakırgöl 2500M rakıma sahiptir.  2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarafından, Çakırgöl Turizm Merkezi 874 hektar alanı ile "Gümüşhane Çakırgöl Kış Sporları Turizm Merkezi" olarak ilan edilmiştir.

Örümcek Ormanları

Gümüşhane ili Kürtün ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Merkeze 60KM Örümcek Ormanları ulaşım mesafesinde yer almaktadır. Ağaçların bulunduğu bölgeye karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Avrupa'nın en yüksek köknarları(61,5M) ve Türkiye’nin en uzun ladinleri(57,6M) Örümcek Ormanların da yer almaktadır. Örümcek Ormanları ismini bölge şelaleleri, sık bitki örtüsü ve temiz havası ile görülmesi gereken gezilecek yerler arasında yerini almıştır.  

Gümüşhane Ulaşımı için Tercih Edilen Firma Bilgisi?

Trabzon Havalimanı ve merkez de bulunan Araç Kiralama Trabzon ve Rent a Car Trabzon daki firmalar içerisinde Eco Oto Kiralama şirketi müşterilerine hızlı ve güvenilir ulaşım sağlamaktadır. 

Gümüşhane, doğa turizmi ve tarihi kültürünü keşfetmek için Eco Oto Kiralama şirketinin günlük, haftalık ve aylık uzun dönem Araç ve Filo Kiralama hizmetleri tercih edilmektedir. Keyifli yolculuklarınızın başlangıcın da ve seyahatiniz süresince size yardımcı olması ile avantajlı olacaksınız.

Eco Oto Kiralama şirketinin segment araçları sayesinde tatilinizin konforlu geçmesine olanak sağlayarak rahat etmeniz ön planda tutulmaktadır. Trabzon Havalimanı ve Gümüşhane ili ulaşım mesafesi 102KM olmakta ve 1 saat 40 dakika sürmektedir. Trabzon Oto Kiralama ve Trabzon Rent a Car firmaları içerisinde Eco Oto Kiralama şirketinin lüks, arazi-suv, sedan, hatchback Filo ve Araç Kiralama hizmeti sunmaktadır.

Eco Oto Kiralama hizmetlerinden yararlanmak ve takip etmek için https://www.ecootokiralama.com web sayfasını ziyaret edebilir ve göz gezdirebilirsiniz.

Size sadece seçin ve seyahatiniz tadını Eco Oto Kiralama ile çıkarın.

İletişim Bilgileri ;


İlginizi Çekecek Gezi Makaleleri ;

Teos Antik Kenti – Tarihi Kültür

Küpkaya Kanyonu Tarihi Kültür – Ordu / Ulubey

Vazelon Manastırı Gizemli Gezilecek Yer – Trabzon / Maçka

Metropolis Antik Kent | Kültür Portalı (İzmir)

Gümüşhane Tarihçesi ve Özellikleri Nelerdir?

Trabzon Havalimanı Rent a Car ve Araç Filo Kiralama Hizmetleri

Ankara Esenboğa Havalimanı Rent a Car ve Araç Filo Filo Kiralama Hizmetleri

Ankara Kalecik Kalesi Tarihçesi ve Özellikleri

Ankara Roma Tiyatrosu Hakkında Bilgi – Altındağ

Ankara Hamamönü Gezi Rehberi | Kültür Portalı

Kocatepe Camii (Ankara) – Tarihi Özellikleri

Mogan Gölü Doğa Harikası / Kültür Portalı

Ankara Eymir Gölü Tarihi ile Saklı Cennet Görünüşü

Ankara Gezi Rehberi ve Gezilecek Yerler